Review 1 cle de pau

1) 近全新正品肌膚之鑰 魅影盛宴指彩組 指甲油 cle de pau beaute

近全新正品肌膚之鑰 魅影盛宴指彩組 指甲油 cle de pau beaute #1
  • 指甲油種類: 一般指甲油
  • 正品公司貨有中標
  • 在sogo購入的1950
  • 很新,只使用過一次
  • 後來都做指甲用不到了
  • 期限202006
  • 沒有變質,請自行評估是否要下標